Hop til hovedindholdet

Komiteen for Sundhedsoplysning logo

4-dages kursus i anvendelse af Robusthedsprogrammet(Aarhus) Aflyst


Tilmeldingsfrist

Mandag d. 1. februar 2021 kl. 12:00

Sted

DGI-Huset Aarhus , Værkmestergade 17 , 8000 Aarhus DGI-Huset Aarhus
Værkmestergade 17
8000 Aarhus

4-dages kursus i anvendelse af Robusthedsprogrammet(Aarhus) Aflyst


Arrangementsbeskrivelse

Kurset er på ialt 4 dage med 2 dage af gangen.

 • Del 1 (den 23.-24. marts 2021, begge dage kl. 9-15)
 • Del 2 (den 20. og 21. april 2021, begge dage kl. 9-15)
Se uddybende beskrivelse nedenfor

Om robusthed og mentalisering
Robusthed handler om at blive god til at klare udfordringer i livet, især når livet er svært – individuelt og kollektivt. Helt centralt er: Evnen til at tænke sig om og kunne sætte sig ind i andre menneskers situation – hvilket kaldes mentalisering[1]. Mentalisering er en forudsætning for at kunne lære, træffe gode beslutninger og passe på sig selv og hinanden. Omfattende forskning har understreget den afgørende betydning af denne evne – og at denne evne kan trænes.

Om kurset
Kurset tager udgangspunkt i anerkendt viden fra psykologi, pædagogik og neurovidenskab. Programmet er webbaseret og findes på www.robusthed.dk. Det er praksisnært og formuleret i et helt almindeligt hverdagssprog og billedsprog.

Robusthedsprogrammet indeholder viden, inspiration og værktøjer samt film og øvelser om mentalisering, hjernen, tanker og følelser. Selve programmet består af en række moduler, der alle støtter en mentaliserende tilgang i praksis. Når man anvender progammet kan man udvælge de elementer, der er relevante i en given situation.
Programmet kan anvendes:

 • til alment trivselsarbejde og sundhedsfremme og i forhold til specifikke udfordringer,
 • som enkeltstående program og/eller sammen med andre anerkendende og mentaliserende tilgange.

Program for 4-dages kursus i anvendelse af robusthedsprogrammet


Del 1:
 • Grundig gennemgang af robusthedsprogrammets teoretiske og praktiske elementer. Dagene er en kombination af forelæsning, gruppearbejde og plenumdrøftelser.
 • Obligatorisk handleplan, som skal løses mellem del 1 og del 2.

Del 2:

 • Gennemgang af teoretiske og praktiske elementer
 • Fokus på mentalisering hos sig selv og andre
 • Programmet som problemløsningsmodel i forhold til deltagernes specifikke målgrupper.
 • Inddragelse af deltagernes egne erfaringer, cases og faglige problemstillinger.
 • Gruppearbejde med viden, værktøj og øvelser fra programmet.
 • Adgang til og arbejde med materialesamling.
Pris
Kursusafgiften er 7.900 kr. som er inklusiv moms og kursusforplejning.

Early bird: Hvis du tilmelder dig senest den 14. december 2020, sparer du 500 kr.

Grupperabat: Der er mulighed for at få rabat, hvis man tilmelder 4 personer (eller derover) fra samme arbejdsplads/organisation. Hvis I øsnker at tilmelde flere personer, kan I henvende jer specialkonsulent Charlotte Frese
på mail: cf@sundkom.dk eller ringe til sekretariatet bag ROBUSTHED.DK. Kontaktoplysninger findes på www.robusthed.dk/forside/kontakt

Betingelser
- Tilmelding er bindende

- Man kan indtil kursusstart ændre navn på tilmeldingen
(overgive sin plads til en anden)

- Ved EAN-faktura skal betaling ske senest 30 dage efter tilmelding
- Ved tilmelding accepterer man, at ens navn og mailadresse sendes til de resterende deltagere ved kursusstart.


[1] Begrebet mentalisering er beslægtet med andre kendte begreber, f.eks.: Theory of Mind, metakognition, social kognition (The Social Brain), mindfulness, selvkontrol, affektkontrol, eksekutive funktioner, reflektiv funktion, selverkendelse, selvindsigt, empati, omtanke og eksternalisering. I bogen ”Minding the Child” (Routledge 2012) findes en lettilgængelig introduktion til mentaliseringsforskningen.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 29805700/28997168
cf@sundkom.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 29805700/28997168
cf@sundkom.dk