Komiteen for Sundhedsoplysning

Kursus i anvendelse af robusthedsprogrammet (Århus)


Dato og tid

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 09:15 til Onsdag d. 10. april 2019 kl. 15:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 09:00

Sted

DGI-Huset Aarhus

Værkmestergade 17
8000 Aarhus

Arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 35265400
kfs@sundkom.dk

Om robusthed
Robusthed handler om at blive god til at klare udfordringer i livet, især når livet er svært – individuelt og kollektivt. Helt centralt er: Evnen til at tænke sig om og kunne sætte sig ind i andre menneskers situation – hvilket kaldes mentalisering[1]. Mentalisering er en forudsætning for at kunne lære, træffe gode beslutninger og passe på sig selv og hinanden. Omfattende forskning har understreget den afgørende betydning af denne evne – og at denne evne kan trænes.

Om robusthedsprogrammet
Robusthedsprogrammet er et videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på anerkendt viden fra psykologi, pædagogik og neurovidenskab. Programmet er webbaseret og findes på www.robusthed.dk. Programmet er formuleret i et helt almindeligt hverdagssprog og billedsprog.

Robusthedsprogrammet indeholder viden, inspiration og værktøjer, gode historier, film og spil om mentalisering, hjernen, tanker og følelser. Selve programmet består af 9 moduler, videns-vitaminer, til hverdagen. Når man anvender prorgammet kan man udvælge lige præcis det modul, der er interessant eller vigtigt i en given situation. Programmet kan anvendes

  • til alment trivselsarbejde og sundhedsfremme og i forhold til specifikke udfordringer,
  • som enkeltstående program og/eller sammen med en hvilken som helst anden teoretisk eller metodisk tilgang.


Program for 4-dages kursus i anvendelse af robusthedsprogrammet


Del 1 (12-13. marts 2019 begge dage kl. 9-15):

  • Grundig gennemgang af robusthedsprogrammets teoretiske og praktiske elementer. Dagen er en kombination af forelæsning, gruppearbejde og plenumdrøftelser.
  • Obligatorisk handleplan, som skal løses mellem del 1 og del 2.


Del 2 (9-10. april 2019 begge dage kl. 9-15)

  • Gennemgang teoretiske og praktiske elementer. 
  • Robusthedsprogrammet som problemløsningsmodel i forhold til den specifikke målgruppe.
  • Gruppearbejde med viden, værktøj og øvelser fra programmet.
  • Introduktion til undervisning i robusthedsprogrammet gennem forelæsning, gruppeøvelser og plenumdrøftelser.
  • Supervision omkring deltagernes egne erfaringer.


Pris
Kursusafgiften er 6.320 kr. som er inklusiv moms og kursusforplejning.

Der er mulighed for at få rabat, hvis man tilmelder 4 personer (eller derover) fra samme arbejdsplads/organisation. Hvis I øsnker at tilmelde flere personer, kan I henvende jer projektkoordinator Mette Marie på mma@sundkom.dk.


Betingelser
- Tilmelding er bindende

- Man kan indtil kursusstart ændre navn på tilmeldingen
(overgive sin plads til en anden)

- Ved EAN-faktura skal betaling ske senest 30 dage efter tilmelding
- Ved tilmelding accepterer man, at ens navn og mailadresse sendes til de resterende deltagere ved kursusstart.


[1] Begrebet mentalisering er beslægtet med andre kendte begreber, f.eks.: Theory of Mind, metakognition, social kognition (The Social Brain), mindfulness, selvkontrol, affektkontrol, eksekutive funktioner, reflektiv funktion, selverkendelse, selvindsigt, empati, omtanke og eksternalisering. I bogen ”Minding the Child” (Routledge 2012) findes en lettilgængelig introduktion til mentaliseringsforskningen.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 35265400
kfs@sundkom.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 35265400
kfs@sundkom.dk