Komiteen for Sundhedsoplysning

5-dages kursus i anvendelse af robusthedsprogrammet (KBH)


Dato og tid

Torsdag d. 29. august 2019 kl. 09:00 til Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 15:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 28. august 2019 kl. 18:00

Sted

Kulturhuset Islands Brygge

Islands Brygge 18
2300 København S

Arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 35265400
kfs@sundkom.dk

Om robusthed
Robusthed handler om at blive god til at klare udfordringer i livet, især når livet er svært – individuelt og kollektivt. Helt centralt er: Evnen til at tænke sig om og kunne sætte sig ind i andre menneskers situation – hvilket kaldes mentalisering[1]. Mentalisering er en forudsætning for at kunne lære, træffe gode beslutninger og passe på sig selv og hinanden. Omfattende forskning har understreget den afgørende betydning af denne evne – og at denne evne kan trænes.

Om robusthedsprogrammet
Robusthedsprogrammet er et videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på anerkendt viden fra psykologi, pædagogik og neurovidenskab. Programmet er webbaseret og findes på www.robusthed.dk. Programmet er formuleret i et helt almindeligt hverdagssprog og billedsprog.

Robusthedsprogrammet indeholder viden, inspiration og værktøjer, gode historier, film og spil om mentalisering, hjernen, tanker og følelser. Selve programmet består af 9 moduler, videns-vitaminer, til hverdagen. Når man anvender prorgammet kan man udvælge lige præcis det modul, der er interessant eller vigtigt i en given situation. Programmet kan anvendes

til alment trivselsarbejde og sundhedsfremme og i forhold til specifikke udfordringer,
som enkeltstående program og/eller sammen med en hvilken som helst anden teoretisk eller metodisk tilgang.

Program for 5-dages kursus i anvendelse af robusthedsprogrammet 


Del 1 (den 29-30. august 2019, begge dage kl. 9-15)

Grundig gennemgang af robusthedsprogrammets teoretiske og praktiske elementer. Dagen er en kombination af forelæsning, gruppearbejde og plenumdrøftelser.
Obligatorisk handleplan, som skal løses mellem del 1 og del 2.


Del 2 (den 3-4. oktober 2019, begge dage kl. 9-15)

Gennemgang teoretiske og praktiske elementer. 
Robusthedsprogrammet som problemløsningsmodel i forhold til den specifikke målgruppe.
Gruppearbejde med viden, værktøj og øvelser fra programmet.
Introduktion til undervisning i robusthedsprogrammet gennem forelæsning, gruppeøvelser og plenumdrøftelser.
Supervision omkring deltagernes egne erfaringer.
Obligatorisk handleplan, som skal løses mellem del 2 og del 3


Del 3 (den 31. oktober 2019, kl.9-15)

Supervision, gruppearbejde og plenumdrøftelser på grundlag af hjemmeopgave, egne erfaringer og problemstillinger – især med fokus på målgruppe og deltagernes cases.

Pris
Kursusafgiften er 7.900 kr. som er inklusiv moms og kursusforplejning.

Der er mulighed for at få rabat, hvis man tilmelder 4 personer (eller derover) fra samme arbejdsplads/organisation. Hvis I ønsker at tilmelde flere personer, kan I henvende jer projektkoordinator Mette Marie på mma@sundkom.dk. 

Betingelser
  • Tilmelding er bindende 
  • Man kan indtil kursusstart ændre navn på tilmeldingen (overgive sin plads til en anden)
  • Ved EAN-faktura skal betaling ske senest 30 dage efter tilmelding.

[1] Begrebet mentalisering er beslægtet med andre kendte begreber fx Theory of Mind, metakognition, social kognition (The Social Brain), mindfulness, selvkontrol, affektkontrol, eksekutive funktioner, reflektiv funktion, selverkendelse, selvindsigt, empati, omtanke og eksternalisering. I bogen ”Minding the Child” (Routledge 2012) findes en lettilgængelig introduktion til mentaliseringsforskningen.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 35265400
kfs@sundkom.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 35265400
kfs@sundkom.dk